cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot.

  1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
  2. otrzymywania dopłat unijnych przez rolnika będącego emerytem

 

Pan Wojciech emerytowany żołnierz zawodowy, planuje po uzyskaniu kwalifikacji rolniczych zostać rolnikiem: uprawiać ziemię hodować zwierzęta, starać się o dopłaty z UE.

 

PYTANIE:

 

Czy posiadając gospodarstwo rolne będzie musiał opłacać składki w KRUS?

Uprzejmie odpowiadam:

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm. ) Pan Wojciech nawet gdyby posiadał gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy ani na wniosek dlatego że ma ustalone prawo do emerytury.

Sędzia Irena Lis