cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dot.dziedziczenia gospodarstw rolnych.

 

 

Pan Grzegorz pyta:jakie trzeba ukończyć kursy, które dałyby podstawę do dziedziczenia

gospodarstwa rolnego?

 

Uprzejmie wyjaśniam:Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2001[P4]99] Trybunał Konstytucyjny

Uznał za sprzeczne z Konstytucją przepisy art.1059,art.1060,art.1062-1064,1087 kodeksu

cywilnego.Od dnia ogłoszenia tego wyroku tj.14 lutego 2001 dziedziczenie spadków rolnych

utraciło wszelką odrębność.Dziedziczenie gospodarstw rolnych odbywa się na tych samych

zasadach co w przypadku każdego innego spadku.

 

Do spadków otwartych przed dniem 14 lutego 2004 obowiązują dotychczasowe ograniczenia

Sędzia Irena Lis