cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mieszkam na Podkarpaciu posiadam nieużywaną działkę (IIIkl.) o pow 0,81ha na tej powierzchni planuję założyć plantację wierzby ale nie wiem jak to wygląda od strony prawnej? W jakiej odległości od granicy z działką sąsiada  można sadzić pierwszy rząd wierzby czy są jakieś ścisłe regulacje prawne i gdzie je mogę znależć. Z góry dziękuję za pomoc -

Szanowny Panie !!!
Zakładanie plantacji trwałych reguluje Rozporządznie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2008 r ( Dz.U. z dnia 22 kwietnia 2008 NR 73 poz. 440)
Plantacja powinna być założona zgodnie z wymogami agrotechniki i powinna być położona 1,5 m od granicy sąsiednej działki gruntu na której została założona taka plantacja lub  która jest użytkowana jako grunt leśny; 3 m od granicy sasiedniej działki gruntu użytkowane w sposób inny niż powyżej. Plantacji topoli i wierzby nie należy zakładać na gruntach zmeliorowanych.
Z Poważaniem
Z.Ginalski