cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dot.: rozwiązania umowy o dożywocie

 

 

Pan Adrian w 1993 r od rodziców aktem notarialnym otrzymał gospodarstwo rolne  

W zamian za opieke dożywotnią oraz wyznaczyli sobie połowę mieszkania.

W ostatnim czasie-rodzice uprzedzają Go, że odbiorą gospodarstwo.

 

Pytanie: Czy realizacja ich zamierzeń jest możliwa?

Uprzejmie odpowiadam: wprawdzie art.913[]1 kc przewiduje, że jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron , żeby pozostawały w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie

Jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

 

Poddaję pod rozwage celowość włożenia jak największego wysiłku w ugodowe załatwienie sporu.

 

 

W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożytkownika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

 

Sędzia Irena Lis