cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

W tym roku kończą nam się dopłaty do gospodarstwa niskotowarowego, które
otrzymywaliśmy przez 5 lat. Czy możemy liczyć na kolejne skorzystanie z tego
programu, składając koleiny wniosek z nowym planem rozwoju. Prosimy o
odpowiedź i ewentualne wskazówki.

 

Obowiązujący Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie przewiduje takiej możliwości.

Nie ma takiego wsparcia, nie ma takiego działania jak „Gospodarstwa niskotowarowe”, kiedy istniała taka możliwość w poprzednim okresie programowania w latach 2004-2006.

 Odpowiedź:

I.       Gradka