cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. stażu pracy w rolnictwie

 

Pani Barbara podaje, że od 1999 r. dzierżawiła 4 ha i podlegała do 2002 r. ubezpieczeniu społecznemu pracowników.

Od 2003 r. opłaca składki w KRUS dlatego, że stała się właścicielką gospodarstwa rolnego.

Obecnie planuje przekazać synowi gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną.

 

PYTANIE:

 

Jak udowodnić, że ma 10-cio letni staż w prowadzeniu działalności rolniczej?

Uprzejmie odpowiadam:

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 109, poz. 750 ze zm.) za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej, co najmniej 2ha, będących jej własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego, lub przedmiotem dzierżawy.

Sedzia Irena Lis