cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. darowizny gospodarstwa rolnego

 

Ojciec Pana Z. otrzymał przed 5 latami rentę strukturalną w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego o pow. ok. 28 ha

Obecnie Pan Z. połowę gospodarstwa chce oddać siostrze, która ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

 

PYTANIA:

 

1.      Czy darowanie siostrze połowy gospodarstwa nie grozi jakimiś konsekwencjami?

2.      Czy siostra będzie mogła skorzystać z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Decyzje, co do dysponowania gospodarstwem należą wyłącznie do Pana Z.

W myśl art. 140 kc w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa.

 

Aby skorzystać z dofinansowania w ranach „Ułatwianie startu młodym rolnikom” trzeba spełnić szereg warunków - brak informacji na temat siostry Pana Z. nie pozwala udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

 

Poddaję pod rozwagę Pana Z. i Jego siostry dokładne poznanie treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. nr 200, poz. 1443 ze zm.).

Sedzia Irena Lis