cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. działu spadku gospodarstwa rolnego

 

Pan Arkadiusz ma 1/3 część w spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne.

Swój udział przekazał matce w formie dzierżawy. Matka nie płaci Mu czynszu dzierżawnego, nie chce dzielić się dopłatami, wyprzedaje inwentarz żywy bez Jego zgody.

 

Jakie podjąć czynności, aby czerpać dochód z należnego udziału w spadku?

Uprzejmie odpowiadam:

 

Dokonać działu spadku. Można to zrobić w trybie notarialnym na zgodny wniosek wszystkich spadkobierców i to jest rozwiązanie najkorzystniejsze dlatego, że:

- daje satysfakcje wszystkim współwłaścicielom,

- pozwala unikać konfliktów,

- jest tańsze.

albo w trybie sądowym.

Jeżeli gospodarstwa nie można podzielić sąd przyzna gospodarstwo rolne temu ze współwłaścicieli, który je prowadzi lub stale w nim pracuje chyba, że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.

Gospodarstwo może być przyznane temu ze współwłaścicieli, który daje gwarancję jego należytego prowadzenia – dla pozostałych ustali spłaty.

W zależności od wyniku działu spadku - każdy według własnego uznania będzie mógł dysponować przyznaną - mu częścią.

Jeżeli mama Pana Arkadiusza dzierżawiła Jego część gospodarstwa to dopłaty należą wyłącznie do niej

.Sędzia Irena Lis