cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. daty przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną.

 

Pytanie Pana Macieja sprowadza się do zaganiania daty przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną.

 

Czy można przekazać po złoceniu wniosku o rentę, czy po wydaniu postanowienia przez kierownika powiatowego biura Agencji?

Prosi o dokonanie wykładni zagadnień proceduralnych.

Uprzejmie odpowiadam:

 

Przepis § 19 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 109, poz,750 ze zm.) jest jednoznaczny: „...wnioskodawca, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia, powinien przekazać gospodarstwo rolne i zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające przekazanie gospodarstwa rolnego....”

Jeżeli to zagadnienie Pana Macieja interesuje, proponuję przeczytanie bardzo ciekawego opracowania: „Instrumenty prawne wsparcia rozwoju rolnictwa ze środków UE” St. Prutisa, Studia Juridical Agrarian, t. VI, s. 39-55.

Autor szczegółowo omawia wiele aspektów tego problemu.

Sędzia Irena Lis