cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mam konkretne pytanie dotyczące wywozu nieczystości płynnych (z tzw.
szamba) na pola uprawne przez rolnika. Głównie chodzi o wywóz innej
osobie niż jest to rolnik. Czy jest taka możliwość prawna? czy są
konkretne ustawy regulujące takie usługi. Piszę z województwa śląskiego. 

Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiorniku bezodpływowym są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie dowodów płacenia za takie usługi. Ścieki takie powinny być wywiezione do oczyszczalni ścieków.

Nadzór nad realizacją tych obowiązków właścicieli nieruchomości sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


B.Sazońska