cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, Krzysztof (kujawsko-pomorskie) mam następujące pytanie, rodzice chcą przepisać mi 2 ha gruntów rolnych, dodatkowo chciałbym wydzierżawić grunty od miejscowej parafi, czy gdybym podpisał umowę dzierżawy na okres 5 lat to czy takie grunty (czyli parafialne) dają mi możliwość ubiegania się o premię młodego rolnika czy taka ziemia nie wchodzi w grę?

Jest taka możliwość.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki w dniu 13 października br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zmiana wprowadzona podpisanym rozporządzeniem ma na celu ułatwienie młodym rolnikom spełnienia kryterium minimalnej powierzchni gospodarstwa.

Zmiana ta umożliwia zaliczenie do wymaganego areału użytków rolnych w gospodarstwie, gruntów będących przedmiotem dzierżawy od podmiotów innych niż dotychczas wymienionych w obowiązującym rozporządzeniu (czyli: dzierżaw z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego), tj. podmiotów prywatnych, w tym m.in. od osób fizycznych, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta na okres co najmniej 10 lat oraz ma formę aktu notarialnego albo datę pewną, tj. datę poświadczoną przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.

Wprowadzona zmiana: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r., Dziennik Ustaw Nr 196, Poz. 1304.

I.Gradka CDR O/Radom