cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mam pytanie odnośnie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ,czy jako rolnik gospodarstwa ekologicznego produkującego 45000 litrów mleka rocznie mogę przetwarzać w swoim gospodarstwie mleko na sery,śmietanę,masło itp jeżeli tak czy są jakieś limity ilościowe ,jakie ewentualnie warunki sanitarne musiałbym spełnić,komu takie produkty mógłbym sprzedać (sklep,targowisko dom wczasowy itp) mieszkam blisko Krynicy Zdrój

woj małopolskie oto mój adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne, w ramach swojej działalności, bez względu na swój charakter (eko czy konwencjonalne), może przetwarzać i wprowadzać na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego, w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 5 poz. 36).

Wymienione rozporządzenie określa szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności, za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzonej w ramach tej działalności oraz obszar, na którym może być prowadzona taka działalność. Określa również wymagania weterynaryjne, jakie powinny spełniać produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do przetwarzania, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

§ 5. tego rozporządzenia mówi „Podmioty zamierzające prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

Rozporządzenie to również nakłada konieczność spełnienia wymogów stawianych przez rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w zakresie stosownym do planowanej wielkości produkcji.

Wynika z tego, że zakład zamierzający rozpocząć działalność marginalną lokalną i ograniczoną, zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii powiatowego lekarza weterynarii, który określi czy zakład spełnia warunki, konieczne do prowadzenia takowej działalności.

§ 2. wspomnianego rozporządzenia określa, że w zakresie przetwórstwa mleka, działalność uznaje się za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi produkcję i sprzedaż produktów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie z mleka pozyskanego w tym gospodarstwie lub pozyskanego w gospodarstwie, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji mleka surowego lub surowej śmietany, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Ponadto określa również wielkość produkcji, która dla produktów mlecznych nie przekracza 1 tony tygodniowo. Przy czym zakład zobowiązany jest prowadzić sprzedaż produktów konsumentowi końcowemu, a dostawy tych produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (sklepy, hurtownie restauracje, hotele itp. )nie przekraczają wagowo 30 % ogólnej wielkości produkcji.

W paragrafie tym określono również zakres terytorialny prowadzenia sprzedaży. Odbiorcy produktów wytworzonych w oparciu o omawiane rozporządzenie, znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.

A.    Śliwa