cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie.

 

Pyt. 1. Bardzo proszę o informację ile rolnik powinien/musi mieć hektarów ziemi
aby przekazać gospodarstwo innej osobie w celu uzyskania renty

Odpowiedź:

W naborze przeprowadzonym w 2010 roku, jeśli rolnik przekazywał gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną musiał przekazać minimum 3 ha UR (chodzi o woj. małopolskie). Natomiast, przekazując gospodarstwo na następcę, ten musiał być beneficjentem działania Ułatwianie startu młodym rolnikom i osiągnąć powierzchnię UR w gospodarstwie nie mniejszą niż średnia krajowa tj. 10,15 ha UR. Miał jednak możliwość dochodzenia do tej średniej nie później niż w ciągu 3 lat od doręczenia decyzji o przyznaniu premii, jeśli w chwili składania wniosku „MR” legitymował się średnią wojewódzką tj. 3,80 ha w woj. małopolskim.


Pyt. 2. Oraz czy po przekazaniu ziemi młodemu rolnikowi - ten może pracować w
jakimś zakładzie pracy, czy raczej jest konieczne, aby po otrzymaniu ziemi, młody
rolnik pracował tylko i wyłącznie przez jakiś czas na swoim gospodarstwie
(czyli tym otrzymanym od np. wujka)?

 

Odpowiedź:

Beneficjent musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy (Rozporządzenie). Czyli nie da się pogodzić pracy w gospodarstwie i pracy zarobkowej. Chyba, że nie koliduje to z ubezpieczeniem w KRUS!

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS wcześniej, bo jednym z warunków spełnienia wydanej decyzji warunkowej z ARiMR jest ubezpieczenie się w KRUS (decyzja warunkowa ARiMR jest wydawana po rozpatrzeniu wniosku o pomoc na okres 180 dni).

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku (Dziennik Ustaw Nr 200 poz. 1443 jest zapis:

….” § 19. Beneficjent powinien przedłożyć w Agencji: 1. Zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik – w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy”…. .

 
Bardzo proszę o rzetelną informację, ponieważ KRUS nie udzielił mi takich
informacji, a jest to dla mnie bardzo istotna wiedza. Jeśli to w czymś
pomoże chodzi o woj. małopolskie.


 

 

Ireneusz Gradka