cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.
Mam dwa pytania, bardzo prosiłabym o odpowiedź jeśli to możliwe.

1. Czy mogę udzielić pełnomocnictwa mojemu tacie ponieważ wyjeżdżam na praktyki do Holandii na całe wakacje?

2. Studiuję dziennie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, specjalność ekonomika agrobiznesu czy tata może prowadzić gospodarstwo podczas mojej nieobecności?

Czy można gdzieś odebrać  wzór takiego pełnomocnictwa, czy należy napisać go samemu. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

 

ODPOWIEDŹ:

Rozumiem, że chodzi o działanie PROW 207-2013 ”Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

1.      Pełnomocnictwo może być udzielone innej osobie – także tacie. Pełnomocnictwo musi określać konkretne czynności których tej osobie udzielamy. Pełnomocnictwo nie może zawierać upoważnienia do prowadzenia gospodarstwa! Musi być sporządzone przez notariusza i odnosić się do czynności związanych z ARiMR.

2.      Należy sobie odpowiedzieć na pytanie – co to znaczy, prowadzić gospodarstwo rolne? Zwłaszcza, że jednym z załączników do wniosku o płatność jest „Oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa” – podkreślam samodzielnego i utrzymania tego stanu przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa rozumie się prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

Innymi słowy – to Pani musi prowadzić gospodarstwo rolne (nie ojciec czy inna osoba) i pracować w nim - zarządzać nim, składać wniosek o dopłaty obszarowe na siebie, być ubezpieczonym w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy, itd.

Co nie oznacza, że ojciec (czy inna osoba) nie może Pani pomagać! w pracach w gospodarstwie.

3.      Nie ma wzoru pełnomocnictwa do tego działania. Każdy przypadek jest inny jak  i każda sytuacja. Pełnomocnictwo musi zawierać konkretne czynności, które pełnomocnik w naszym imieniu będzie mógł prowadzić np. pełnomocnictwo do reprezentowania Pani w sprawach dotyczących działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ARiMR.

 

I.       Gradka CDR O/Radom