cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy rolnik posiadający 1,5 ha ziemi rolnej, którą wydzierżawi innemu rolnikowi uprawiającemu np. cebulę lub marchew może otrzymać tzw. dopłatę unijną z Agencji Restrukturyzacji czy też nie może być objęty dopłatą?
Jakie szczegółowe przepisy prawne regulują tą kwestię?

Osobami uprawnionymi do otrzymywania dopłat bezpośrednich są rolnicy, którzy w danym roku prowadzą działalność rolniczą na danym areale (powierzchni użytków rolnych). W Pana wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli wydzierżawia Pan cały areał 1,5 ha wniosek o płatności bezpośrednie dla tych gruntów powinien złożyć dzierżawca. Ujmując te grunty w swoim wniosku nie musi posiadać umowy pisemnej, może być umowa ustna.
Oczywiście praktyka jest bardzo różna, bardzo często (niezgodnie z obowiązującym prawem) rolnicy wydzierżawiają grunty innym osobom, a wnioski składają sami ujmując uprawy, które prowadzą dzierżawcy.
Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do Pana.

Bolesław Pieczyński CDR O/RADOM