cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Zwracam się z pytaniem dotyczącym dopłat obszarowych. Do dnia dzisiejszego na łące znajduje sie woda, czy należy zgłosić ten fakt do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Obowiązkiem rolnika, który zgłosił łąkę do płatności obszarowej jest jej utrzymanie w dobrej kulturze rolnej. DLa użytku zielonego obowiązek ten dotyczy skoszenia i zebrania okrywy roslinnej co najmniej 1 raz w roku w terminie do 31 lipca.
W związku z powyższym proponuję, aby obecnie nie zgłaszać tego faktu ponieważ może opadnie poziom wód i umożliwi to Panu dokonanie w/w zabiegu  w terminie. Przmysleć należy fakt zgłoszenia, jeśli w terminie do 31 lipca nie spadnie poziom wód i nie będzie mół Pan jej skosić.
Pozdrawiam
B. Pieczyński
CDR O/Radom