cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam Państwa!

 

Chciałabym Państwa bardzo prosić o udzielenie mi informacji, dotyczącej renty strukturalnej. Wraz z mężem mamy dostać część działki 441 od jego rodziców, która niestety na skutek poprowadzenia drogi w latach 60' nie ma dojazdu. Dojazd blokuje nam część działki sąsiada o numerze 191 ( w załączniku ).

 

By rozpocząć budowę domu musimy zapewnić sobie dojazd do działki, w przeciwnym razie nie otrzymamy zgody na budowę.

 

Sąsiad oddał swoją ziemię córce (194,191) a sam pobiera rentę strukturalną. Na obszar działki 191 składa się rów przydrożny i część zieleni, która nie jest uprawiana od czasu poprowadzenia drogi, więc jest ugorem. Problem polega na tym, że potrzebujemy włączyć do swojej działki ten obszar około 6 arów działki 191 sąsiada. On nie wyraża sprzeciwu, ale pod warunkiem, że nie utraci prawa do przyjmowania renty (córce pozostał jeszcze rok zobowiązania). Czy odcięcie takiego zbędnego im obszaru nie przyczyni się do utraty tej renty, skoro ta ziemia nie jest użytkowana?

 

Nikt z osób, które do tej pory odwiedziłam w różnych oddziałach ARiMR nie był w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć i w efekcie byłam zbywana. Liczę na Państwa kompetencje. Bardzo proszę o przeszukanie aktualnych przepisów i odpowiedź.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Odpowiedź:

Zobowiązanie z tytułu „rent strukturalnych” dotyczy 5 letniego okresu liczonego od dnia nabycia/przejęcia gospodarstwa. (Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. Dz. U. Nr 109, Poz. 750).

§7 ust. 3 pkt. 1 litera d - tego rozporządzenia mówi, że osoba przejmująca … „zobowiąże się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat …….”.  Czyli jest tu mowa o użytkach rolnych!

Z informacji telefonicznej jaką uzyskałem w OR ARiMR, jeśli to nie jest użytek rolny (wypis z rejestru gruntów) to można dokonać takiej transakcji bez żadnych konsekwencji.

Proponuję tą sprawę zbadać dogłębnie (ja nie mam wszystkich niezbędnych informacji by to stwierdzić jednoznacznie) i nie działać pochopnie.

Telefon do ARiMR – podam po skontaktowaniu się ze mną.

I.     Gradka CDR O/Radom

tel. 48 365 69 33