cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mój mąż dostał  w darowiźnie gospodarstwo rolne bo jego ojciec przechodził na rentę strukturalną  i nie minęło jeszcze pięć lat a mąż chce je zwrócić ojcu i chciałabym się dowiedzieć czy będą  w związku z tym jakieś konsekwencje ze strony męża czy teścia

Odpowiedź:

Pani mąż zobowiązał się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres  co najmniej 5 lat. (Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. Dz. U. Nr 109, Poz. 750).

Z informacji uzyskanej w oddziale powiatowym ARIMR - 5 lat liczone jest od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego.

Więc trzeba tego warunku dopełnić. W przeciwnym razie wypłata renty strukturalnej może zostać wstrzymana a ARiMR może dochodzić praw z tytułu zobowiązań sądownie.

I.     Gradka CDR O/Radom