cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pyt. Posiadam gospodarstwo rolne o pow. 8,54 ha, położone w powiecie mławskim (woj. mazowieckie) w którym dominuje produkcja bydła (obecnie mam 9 krów mlecznych, 2 jałówki i 2 cielaki). Czy ciąży na mnie obowiązek posiadania zbiornika na gnojówkę, bo słyszałem różne opinie na ten temat (jedni mówią że jest wymagany, inni że nie). Nadmieniam, iż korzystam tylko z dopłat bezpośrednich, i w związku z tym czy mam się spodziewać jakiś sankcji.

Proszę o w miarę zrozumiałą odpowiedź.

Odp. Przepisy dotyczące przechowywania gnojówki i gnojowicy zawarte w Ustawie o nawozach i nawożeniu, z dn. 10.07.2007 r. (Dz.U. 147 poz.1033) mówią o obowiązku przechowywania gnojówki i gnojowicy wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie, co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Obowiązują one rolników od początku 2011 r. Jednak przepisy te nie wiążą się w tym momencie z korzystaniem z dopłat bezpośrednich i nieposiadanie zbiorników nie spowoduje sankcji związanych z ich wypłatą, może jedynie narazić rolnika na ewentualne kary (grzywny) ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

 

Paweł Pruszek CDR Brwinów