cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pyt. chciałbym się dowiedzieć co mi grozi za wywożenie obornika na pryzmy jaka
kara pieniężna. jestem z małopolski i co ewentualnie mogę zrobić z tym
obornikiem bo teraz nie mogę rozrzucić obornika po polu bo wszystko teraz
rośnie a mili sąsiedzi mnie podali do sanepidu.i nie wiem co zrobić

 

Odp. W polskim prawie nie jest zakazane „wywożenie obornika na pryzmy”. Ustawa o nawozach i nawożeniu z dn. 10.07.2007 r. (Dz.U. 147 poz.1033) mówi jedynie, że kto „przewozi lub przechowuje nawozy (..) powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska (…) podlega karze grzywny”. Jednostką, która powołana jest do kontroli tego typu działań jest Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska. Jednak udowodnienie spowodowania zagrożenia środowiska jest bardzo trudne. Sąsiedzi zgłaszając sprawę do SANEPiD-u nie uzyskają spodziewanego efektu, gdyż instytucja ta nie zajmuje się tego typu sprawami. Wyjątkiem mogłoby być umieszczenie pryzm w bezpośrednim sąsiedztwie magazynów bądź przetwórni żywności czy też lokali mieszkalnych bądź ujęć wodnych.

Odrębne przepisy od ww. obowiązują gospodarstwa rolne funkcjonujące na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN) oraz fermy drobiu (pow. 40 000 stanowisk) i trzody chlewnej (pow. 2000 stanowisk).

 

Pawel Pruszek CDR Brwinów