cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam 

 

Chciałam zapytać jak wygląda przejście rolnika ryczałtowego na zasady VAT. Co się z tym wiąże, jakie trzeba spełniać warunki i jakie rolnik ma z tego korzyści.

Mamy z mężem gospodarstwo rolne w województwie małopolskim o powierzchni ok. 6,5 ha.

Uprawiamy głównie ziemniaki i zboże. 

Dziękuję za informacje.

Odpowiedź:

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT.

Będąc rolnikiem ryczałtowym można zrezygnować ze zwolnienia podatkowego związanego ze statusem rolnika ryczałtowego.

Dokonując rezygnacji przestajemy być rolnikiem ryczałtowym i stajemy się rolnikiem działającym na tzw. zasadach ogólnych.

 „ …Rolnik ryczałtowy ma prawo do rezygnacji ze zwolnienia z podatku. Od 01 kwietnia 2011 r. niemalże wszystkie warunki utrudniające taką rezygnację*  zostały z przepisów usunięte. Obecnie wymagana jest jedynie stosowana rejestracja takiego rolnika w urzędzie skarbowym (na formularzu oznaczonym symbolem VAT-R).

Od początku miesiąca następującego po złożeniu rezygnacji ze zwolnienia i rejestracji rolnik staje się podatnikiem VAT, opodatkowanym na zasadzie ogólnej. Sprzedaje on towary rolne objęte w większości stawką VAT 5 i 8%.

Prawo do odliczania podatku.

Rolnik będący podatnikiem VAT, jak każdy sprzedający towary i usługi objęte podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktur zakupu. Musi on prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów oraz składać deklaracje podatkowe.

Rolnik, który sprzedaje wyłącznie towary rolne, może wybrać kwartalną metodę rozliczania się z podatku VAT.

Od 1 stycznia 2014 r. – 6,5% zamiast 7%

Od 1 stycznia 2014 roku wysokość stawki ryczałtowego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych spadnie do 6,5%...”.

Źródło: http://www.podatki.egospodarka.pl/64251,Podatek-VAT-w-rolnictwie,3,65,1.html

*Przedtem musiały być spełnione następujące warunki (do 31.03.2011 r):

·                     dokonanie w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych             o wartości przekraczającej 20 000zł;

·                     dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT;

·                     prowadzenie ewidencji VAT od daty rezygnacji;

·                     prowadzenie ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w        dniu następnym w okresie minimum 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rezygnacji ze zwolnienia.

 

I.Gradka

CDR O/Radom