cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mąż Fani X jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami, z których się wyprowadził w 1965 r.

Na gospodarstwie pozostał jeden ze współwłaścicieli, był ubezpieczony w KRUS,  ale od 9 lat nie płacił składek.

Według twierdzeń Pani X- wszyscy współwłaściciele zostali przez KRUS wezwani do solidarnego zapłacenia zadłużenia.

 

PYTANIE:

Czy decyzja KRUS jest słuszna?

 

Od każdej decyzji służy odwołanie do sądu w ciągu miesiąca od daty doręczenia za pośrednictwem KRUS.

Trudno mi ocenić prawidłowość tej decyzji bez znajomości uzasadnienia i dokładnego stanu faktycznego.

Irena Lis

3 lipca 2009 r.