cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry. Zwracam się z prośbą, czy ja jako osoba prywatna mogę np. wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Zaznaczam, że nie posiadam akredytacji MRiRW.

Z góry dziękuję.

Odpowiedź:

Do wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie nie wymagana jest żadna akredytacja MRiRW. Musiała by Pani tylko podjąć działalność gospodarczą tak jak inne podmioty gospodarcze , które prowadzą działalność (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS w zależności od formy prawnej).

 

I.       Gradka CDR O/Radom