cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mam takie do Państwa pytanie: Gdzie się mogę zgłosić żeby sąsiadowi z 
pola obok nakazać usunięcie drzew leśnych np. sosna, brzoza i dzikich 
chwastów rosnących tuż przy miedzy?? Bardzo proszę o pomoc.
Wycięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości reguluje ustawa o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 151
poz. 1220 z późn. zm.). W myśl obowiązujących przepisów w/w ustawy (art.
83 ust.1), usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia organu gminy, na wniosek jej posiadacza.

Zezwolenia organu gminy nie wymaga wycięcie drzew i krzewów (art. 83 ust.6):

   -  w lasach
  -   owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub
rezerwatu przyrody
  -   drzew i krzewów na plantacjach
  -   których wiek nie przekracza 10 lat
  -   usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych
  -   usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów
przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m  od stopy wału
   -  które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na
torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego
organu
     stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu.

Za usunięcie drzew i krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty (art.
84 ust.1 i art.85 ust. 1) zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat w
zależności od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Minister
Środowiska w drodze rozporządzenia określa stawki dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew, które są  zmienne w stosunku rocznym.

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew na 2010 r. :

Do pobrania:
doc    Stawki.doc    POBIER