cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dotacje

założenie plantacji choinek

 

Witam.

1. Posiadam działkę w woj. podkarpackim. gm. Lutowiska o pow. 4,80 ha. Jest to łąka częściowo zadrzewiona z dostępem do rzeki. Jestem przedsiębiorcą nie rolnikiem. Czy po zarejestrowaniu się w ARiMR mogę otrzymywać dopłaty ? W jakiej wysokości ? Jakie warunki muszę spełnić, żeby takie dopłaty otrzymać.? Z jakich programów mogę skorzystać, żeby prowadzić tam działalność... np. agroturystyka, hodowla owiec, bydła? Co trzeba wykonać, żeby uzyskać dotacje do tego typu przedsięwzięcia. Czy są udzielane i przez kogo kredyty do takiej inwestycji?

Odpowiedź: Jeśli jest to faktycznie łąka czyli trwały użytek zielony (TUZ) to mógłby Pan się ubiegać o dopłaty bezpośrednie (obszarowe), czy może nawet dopłaty z programu rolnośrodowiskowego po złożeniu wniosku w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co do pozostałych kwestii w tym pytaniu trudno mi się wypowiedzieć jednoznacznie. Na rozpoczęcie działalności rolniczej czy jej rozwój jest możliwość ubiegania się o kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania m. in. na zakup maszyn i urządzeń rolniczych (w tym używanych), gruntów rolnych, budowy budynków gospodarczych i wyposażenia w wysokości do 80% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa po 01.05.2005 r.

Szczegółowych informacji udzielą Panu doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, także informację o kredytach z dopłatami uzyska Pan w bankach które mają podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pozostałe warunki: kredyt możliwy do 80% wartości przedsięwzięcia, udzielany na 8-15 lat - z dwuletnią karencją w spłacie kapitału. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę na dzień dzisiejszy wynosi 3% w skali roku.

 

2. Zamierzam kupić 10 ha ziemi na założenie plantacji choinek w gm. Lipno woj. kujawsko-pomorskie. Z jakiej pomocy krajowej czy unijnej mogę skorzystać przy takiej inwestycji, jaki mogę uzyskać kredyt na zakup ziemi i sadzonek , czy jest możliwość otrzymania karencji w spłacie kredytu?


Odpowiedź: do „uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych” nie ma wsparcia zarówno krajowego jak i z UE.


 

 

I.                   Gradka, CDR O/Radom.