cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


 Dzień Dobry,

 Proszę o informację, czy obowiązkowe jest ubezpieczenie upraw i zwierząt.

 Mieszkam w woj. podkarpackim.

 Z poważaniem
 Marcin

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik jest zobowiązany do ubezpieczenia
upraw i zwierząt.

W Przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej rolnik zobowiązany jest do
zapłacenia kary, której wysokość została ustalona na 2€ od każdego
hektara.Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy, w której zamieszkuje rolnik.
Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której przynajmniej dwa zakłady
ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z MRiRW odmówią rolnikowi zawarcia
umowy ubezpieczeniowej z powodu zaoferowania stawki przekraczającej 6% sumy
ubezpieczenia.
Należy także pamiętać, że w przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu
wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym,
obejmującej ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt
gospodarskich, wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym
będzie pomniejszona o połowę.

Szczegółowe informacje znajdzie Pan na stronie cdr.gov.pl
http://www.cdr.gov.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-61/cdr-informuje-mainmenu-43/1132-ubezpieczenie-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2013r


L.Laskowski