cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,
zwracam się do Państwa z uprzejmym pytaniem. Kilka dni temu zwróciła się do mnie koleżanka z pytaniem dotyczącym swojego konia. Otóż dotarły do niej skargi, że posiadając konia, który wytwarza nieczystości w postaci obornika, stanowi problem nieprzyjemnego zapachu, który staje się uciążliwy dla sąsiadów. Jest to jej jedyny koń i można powiedzieć, ze traktuje go niczym inni ludzie psa czy kota. Nie planuje powiększać ilości posiadanych osobników oraz nie prowadzi działalności w której koń byłby wykorzystywany.

Jej główne pytania to:
1- Jakiego typu odpadem jest obornik koński? Czy można go traktować jako odpad komunalny i usuwać jak inne odpady domowe?
Czy 1 koń to już hodowla?


Jako absolwent Ochrony środowiska i osoba która ukończyła Państwa e-lerninig postanowiłem pomóc znajomej. Starałem się odnaleźć stosowne zapisy w ustawach, ale nie znalazłem odpowiedzi.

Owszem znalazłem informacje o tym że obornik posiada kod 02 01 06, ale czy w związku z tym osoba ta musi podpisać specjalną umowę na wywóz tego typu odpadku? Jeśli tak to jak powinno wyglądać takie pismo i na podstawie którego aktu prawnego jest to wymagane?

Na stronie ministerstwa rolnictwa znalazłem również zapis:

"W obowiązujących przepisach prawa nie ma zapisów, z których wynikają specjalne obowiązki dot. przechowywania nawozów stałych np. obornika z wyjątkiem gospodarstw wielkotowarowych. Zatem w chwili obecnej gospodarstwa inne niż wielkotowarowe mogą jedynie dobrowolnie stosować się do zasad przechowywania stałych nawozów naturalnych określonych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. "

Dodam tylko, że osoba która posiada konia nie sprzedaje obornika indywidualnym osobom ani pieczarkarniom. A do tej pory obornik usuwała wraz z odpadami komunalnymi.

Będę wdzięczny za okazaną pomoc i szybką odpowiedź.

Z poważaniem

Przemysław

Witam

Sprawa jest dosyć złożona. Należy określić w jakiej gminie mieści się "posesja na której jest utrzymywany koń". Jeżeli jest to gmina miejska należy udać się do urzędu i sprawdzić czy nie obowiązują dodatkowe przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt na terenie miasta. W przypadku gmin wiejskich nie występuje taki problem i nie ma przeszkód w utrzymywaniu zwierząt
Główne pytania to:
1- Jakiego typu odpadem jest obornik koński? Czy można go traktować jako odpad komunalny i usuwać jak inne odpady domowe?
 Obornik nie jest odpadem komunalnym i nie można traktować go jak odpady z gospodarstwa domowego.
Jeżeli przepisy firmy odbierającej odpady nie regulują tej kwestii należy się z nią skontaktować i powiadomić o tym fakcie. W większości przypadku ze względów sanitarnych i środowiskowych jest zakaz oddawaninie obornika z odpadami komunalnymi.

Zasady przechowywania i zagospodarowania obornika reguluje ustawa o "nawozach i nawożeniu" załącznik Ustawa o nawozach.pdf
O zasadach przechowywania obornika można przeczytać również na stronie http://www.piagro.pl/artykuly-rolnicze/produkcja-roslinna/nawozy-i-srodki-ochrony-roslin/prawne-aspekty-przechowywania-i-stosowania-nawozow-naturalnych.html
Szczególną uwagę przy przechowywaniu obornika należy zwrócić na 2 elementy,
- obornik powinien być przechowywany na twardym nieprzepuszczanym podłożu
- miejsce przechowywania obornika powinno zachować określoną odległość od ujęć wody - 5 metrów, granicy działki -4 metry  i magazynu pasz -5 metrów, oraz 15 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi na działce sąsiada.
Powstały obornik lub kompost z obornika można sprzedać lub stosować na gruntach rolnych, działce przy zachowaniu odległości określonych w rozporządzeniu. 
 
2  Czy 1 koń to już hodowla?
Zgodnie z przepisami konia należy zarejestrować w Polskim Związku Hodowli Koni aby uzyskać paszport zwierzęcia i numer identyfikacyjny.
 
 
 
Łukasz Laskowski
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Zespół Systemów Rolnych
tel 22-729-66-34 wew 122