cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Jesteśmy w trakcje  kupna ziemi ok. 1.26 ha i chcielibyśmy przejść na ubezpieczenie  w KRUS.

Ja obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą a mąż jest na rencie czy jest to możliwe i jakie trzeba spełnić warunki.


Pozdrawiam

Odpowiedź:

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

 

Pod wyżej wymienionym linkiem na stronie internetowej KRUS jest informacja o ubezpieczeniach:

 

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie to obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników”.

2) Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik (zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

 

Rozumiem, ze Pani prowadząc działalność gospodarczą ubezpieczona jest w ZUS-ie?

W tym wypadku(według mojej wiedzy)  nie może Pani przejść na KRUS, gdyż:

„..Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników”.

Czyli, żeby być ubezpieczonym w KRUS i prowadzić działalność gospodarczą, trzeba najpierw wykazać prowadzenie gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia w systemie ubezpieczeń rolniczych (nieprzerwanie) przez 3 lata wstecz.

W celu ostatecznego potwierdzenia tej odpowiedzi w tym konkretnym przypadku, proponuję udać się do najbliższej Placówki Terenowej KRUS.

I.                   Gradka

CDR O/Radom