cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Witam
Przy w ramach produkcji MLO mleko ukwaszone,  sery i twarogi można produkować z mleka niepasteryzowanego? Gdzie znajdę przepis który mówi o konieczności/braku konieczności pasteryzacji mleka?
Sylwia

Witam

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie przetwórstwa mleczarskiego, jest "ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego".

Nie znajdziemy tu jednak wyraźnego zakazu używania do produkcji serów - mleka niepasteryzowanego. Przeciwnie, rozporządzenie to normuje parametry mleka surowego (w załączniku III w sekcji IX), które może być wykorzystywane do spożycia przez ludzi, oraz do wyrobu niektórych produktów mleczarskich. Mowa jest również o konieczności 2- miesięcznego dojrzewania serów, ale w przypadku stosowania do ich produkcji mleka surowego, nie spełniającego wszystkich szczególnych wymogów, lecz po uzyskaniu zgody lokalnych władz.

Jeśli chodzi o „mleko ukwaszone”, to jest kategoria znana „u nas” Unia taki produkt generalnie uznaje za mleko „zepsute”. Traktował bym go jednak analogicznie jak to, z którego produkowane są inne wyroby mleczarskie.

A. Śliwa
CDR O/Radom
0 48 365 69 33