cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry Państwu,

Mam pytanie odnośnie założenia działalności polegającej na uprawie storczyków (zamierzam

dzierżawić w tym celu ziemię). Czy taka działalność będzie traktowana jako dział specjalny produkcji rolnej?

Odpowiedź: Uprawa kwiatów i innych roślin ozdobnych – bo tak rozumiem, ale gdzie? Jeśli w gruncie – jest to działalność rolnicza i płacimy z tego tytułu podatek rolny (ewentualnie jeszcze czynsz dzierżawny w tym wypadku). Jeśli mówimy o działach specjalnych produkcji rolnej to zaliczamy do nich m.in. rośliny uprawiane pod osłonami (tunele ogrzewane pow. 50 m2), w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych pow. 25 m2. Po szczegóły odsyłam do załącznika rozporządzenia Ministra Finansów.

Od czego należy w takim przypadku zacząć chcąc zarejestrować firmę (czy są wymagane jakieś pozwolenia, opinie)? Czy taką działalność rejestruje się w Urzędzie Gminy, czy może trzeba się bezpośrednio zgłosić do właściwego miejscowo Urzędu Statystycznego?

Odpowiedź: Jeśli jesteśmy rolnikiem i prowadzimy działalność rolniczą nie zakładamy żadnej firmy i nie prowadzimy działalności gospodarczej. Osobną sprawą pozostaje ubezpieczenie w KRUS?! Jeśli byłby to dział specjalny – udajemy się do Urzędu Skarbowego i zgłaszamy działalność. Płacimy podatek ryczałtowy wg stawki określonej w załączniku do rozporządzenia w zł za 1 m2. W dalszym ciągu jest to działalność rolnicza.

Każda informacja, która ułatwi mi rozeznanie w aspekcie prawnym zakładania takiej działalności będzie dla mnie niezwykle cenna. Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku.

Adam

 

Odpowiedź:

 

Zdaję sobie sprawę, że nie udzieliłem Panu pełnej informacji, ale nie mam wszystkich danych (np. jaka powierzchnia tej dzierżawy, bo rolnik to osoba użytkująca grunty rolne o pow. co najmniej 1 ha przeliczeniowy lub prowadząca dział specjalny (definicja KRUS), czy posiada Pan inne ubezpieczenie (ZUS), itd., itp.

 

I.       Gradka CDR O/Radom