cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie!
 
Mam do Państwa pytanie  w związku z obowiązującymi wymogami co do kwestii 
grupowego utrzymywania świń. Szczegółowiej mówiąc precyzuje moje pytanie- 
czy jest wymagane utrzymywanie loch grupowo (informuję, że moje stado 
podstawowe liczy 19 loch) w sytuacji kiedy lochy w mojej chlewni przebywają 
przez cały czas w kojcach (każda osobno) gdzie mają zapewnioną swobodę 
ruchu?
 Czy ma na sposób utrzymania loch wpływ na jakiej ściółce przebywają, czy 
jest to płytka ściółka czy głęboka ściółka.
  Proszę uprzejmie o udzieleni mi odpowiedzi na postawione przeze mnie 
pytania.
 Pozdrawiam Grzegorz

Witam Pana,
Zgodnie z wymaganiami Dobrostanu zwierząt rolnik jest obowiązany,w stadach powyżej 9 szt. loch, utrzymywać grupowo lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, przy czym minimalna długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup: - do 5 szt w kojcu-2,41m, - powyżej 5 szt. w kojcu - 2,81m.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepiasach Unii Europejskiej (§ 19 ust. 5 i 6 oraz § 24 ust. 5 Dz. U. Nr. 56, poz.344, z późn.zm.)   
Pozdrawiam serdecznie
Anna Kowalska