cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie

Jestem pracownikiem prywatnego doradztwa FruitAkademia, jest to doradztwo produkcyjne, do produkcji sadowniczej, głównie jabłoni, gruszy. Oparte na zaleceniach niezależnej firmy holenderskiej FruitConsult. Z uwagi na wejście w życie od 2014 roku nowych przepisów oraz nowego PROW'u jesteśmy zainteresowani dotacjami unijnymi do doradztwa... i tutaj pojawiają się pytania, na które odpowiedzi nie znam, i prosiłbym bardzo o pomoc w uzupełnieniu moich braków w wiedzy lub też skierowanie do kogoś kto mógłby pomóc. Jakie warunki musi spełnić podmiot doradczy aby mógł się ubiegać o pomoc? Na pewno musi być akredytowany ale co to oznacza? Czy doradztwo do produkcji będzie objęte pomocą? Czy beneficjentem jest podmiot doradczy który świadczy usługę, czy też rolnik/grupa dla których usługa byłaby świadczona?

Aktualnie działamy w firmie która handluje środkami ochrony roślin/nawozami/maszynami/..., czy trzeba by zakładać oddzielną jednostkę nie związaną w żaden sposób ze sprzedażą?? ... i zapewne wiele innych pytań, ale te są podstawowe.

Pozdrawiam

Jarosław

Odpowiedź:

Szanowny Panie

Uprzejmie informujemy :

1.      Podmiot doradczy musi złożyć  wniosek o  udzielenie akredytacji do MR i RW (druk znajduje się na stronie MR i RW ).

2.      Warunki udzielenia akredytacji:

a/ firma doradcza musi świadczyć usługi doradcze dla rolników przez okres 1 roku   - musi to być udokumentowane ( faktury, umowy , rachunki itp.),

b/ musi firma zatrudniać osoby uprawnione – a wiec z listy doradców rolniczych (baza CDR  Brwinów),

c/ firma nie może prowadzić  działalności w zakresie  obrotu środkami do produkcji rolnej ,

d/ musi posiadać sprzęt :  wykaz sprzętu wymieniony jest we wniosku  MR i RW,

e/ posiadać warunki lokalowe , niezbędne do prowadzenia doradztwa (też zawarte we wniosku).

Procedura akredytacji:

1.      Złożenie wniosku do MR i RW wraz z załącznikami

2.      Kontrola na miejscu przez pracowników CDR Brwinów

3.      Przyznanie , bądź odmowa udzielenia akredytacji przez MR i RW , Akredytacja udzielana jest w formie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Podmiot , który uzyska akredytację musi świadczyć usługi doradcze zgodnie z Metodyką Doradzania zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa i RW (zawieszona jest na stronie www.cdr.gov.pl w zakładce Wymogi wzajemnej zgodności.

 

W chwili obecnej pomocą objęte są usługi :

1.       Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP w gospodarstwie rolnym

2.       Plan dostosowania    gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP w gospodarstwie rolnym

3.       Dodatkowe usługi  wymienione są w Rozporządzeniu MR I RW z dnia 1 kwietnia 2010 r ( Dz.U nr 78 poz. 470 )

 

Beneficjentem jest rolnik, któremu AR I MR refunduje 80 % wartości wykonanych przez podmiot doradczy  usług (ceny usług są zamieszczone również w rozporządzeniu „Korzystanie z usług doradczych ….„).

20 % + VAT płaci rolnik.  Czyli podmiot doradczy jeśli podpisze  umowę z rolnikiem na świadczenie określonych usług  (i ją wykona)  a rolnik sceduje na podmiot płatność to wówczas podmiot doradczy otrzyma zapłatę za usługę z AR I MR.

Drugi możliwy wariant jest taki, że rolnik w całości pokrywa koszty usługi w firmie doradczej a z AR I MR otrzymuje zwrot w wysokości  80 % wartości usługi.

Problem w aktualnej sytuacji jest dla Państwa prowadzenie działalności  handlowej środkami  wymienionymi w zapytaniu,  która  z pewnością nie pozwoli na uzyskanie akredytacji  dla Pana firmy .   

Nowy PROW jest w fazie projektowania i konsultacji i na tym etapie trudno jest określić zakres wsparcia .

 

CDR O/Radom. A. Karwat, I. Gradka