cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie


Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (01.61.Z usługi agrotechniczne). Chciałbym poszerzyć zakres usług o doradztwo rolnicze (wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, dotacje PROW, itp. Czy świadczenie takich usług jest regulowane przepisami, wymogami. Mam wykształcenie średnie i wiem, że nie mógłbym świadczyć usług wymagających akredytacji. Czy mógłbym świadczyć pozostałe usługi?
Pozdrawiam
Łukasz

 

Odpowiedź:

Prowadzenie usług w zakresie doradztwa rolniczego nie jest obwarowane dodatkowymi wymogami jeśli chodzi o  doradztwo, wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, wniosków o dotacje PROW, itp.

Natomiast wymagane są dodatkowe umiejętności i uzyskanie stosownych kwalifikacji do sporządzania wniosków rolnośrodowiskowych czy świadczenia usług doradczych z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w  ramach PROW 2007-2013:

1.       Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP w gospodarstwie rolnym

2.       Plan dostosowania    gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP w gospodarstwie rolnym

3.       Dodatkowe usługi  wymienione są w Rozporządzeniu MR I RW z dnia 1 kwietnia 2010 r ( Dz.U nr 78 poz. 470 )

Świadczenie tych usług jest obwarowane posiadaniem akredytacji MRiRW.

I.       Gradka, CDR/O Radom