cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dobry wieczór, mam pytanie o dopłaty do krów i owiec na lata 2014-2020. Czy będą przysługiwały rolnikom z województwa wielkopolskiego. Proszę o wytłumaczenie mi dlaczego krowom z naszego województwa nie przysługiwały jak innym rolnikom z innych województw?

Odpowiedź:

Płatność do krów i owiec

Zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wspólnotowych, w Polsce od 2010 roku jest przyznawane rolnikom wsparcie specjalne z tytułu prowadzenia określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy stanu środowiska oraz wsparcie ukierunkowane na szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy w sektorze mleczarskim, wołowiny i cielęciny oraz mięsa baraniego na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym lub w tych samych sektorach z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej.

Czyli wybrane zostały rejony wrażliwe pod względem gospodarczym lub środowiskowym.

 

Jeśli chodzi o nowe programowanie unijne w latach 20014-2020, to Polska ma możliwość wprowadzenia tego typu płatności. Niemniej jednak PROW 2014-2020 jest jeszcze w fazie projektowania i trudno określić czy? i jakie rejony/województwa obejmie wsparcie?.

 

 

Ireneusz Gradka CDR O/Radom