cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam jestem rolnikiem, opłacam krus, chcę założyć dodatkowo działalność, sprzedawać rzeczy przez internet, jak to zrobić?

jakie koszty opłat miesięcznych do krusu lub innych oddziałów podatkowych itp., gdzie uderzyć z tym?

Odpowiedź:

Ważne dla Pana informacje znajdują się w Internecie pod niżej podanym linkiem;

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9c067923-44f8-46b0-aca1-7735d59d56e1

lub

http://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy/139-zakladanie-firmy-krok-po-kroku

1.     Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

·        Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.

·        Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).

·        Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

·        Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

2.     Następnie udajemy się do Urzędu Skarbowego celem wybrania formy opodatkowania działalności gospodarczej.

3.     Jeśli chodzi o KRUS to jako rolnik (będący ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez 3 lata w pełnym zakresie), może Pan wystąpić z wnioskiem o przejście na tzw. „podwójny KRUS”. Bez konieczności zmiany ubezpieczyciela (na ZUS), oczywiście po spełnieniu corocznie pewnych wymogów jak np. nieprzekroczenie kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która  jest ustalana corocznie a za rok 2013 wynosi 3092 zł. Przekroczenie tej granicznej kwoty powoduje automatyczne przeniesienie do ZUS.

I.    Gradka

CDR O/Radom