cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.

Mieszkam i posiadam gospodarstwo w woj. wielkopolskim o pow. 21 ha. w tym 15 ha zalesiona z PROW, oprócz tego pracuję na etacie a więc jestem na ZUSie. W przyszłym roku wyprowadzam się do rodziców na gospodarstwo przepisane na mnie o pow. 5 ha. do woj. lubelskiego i tym samym stracę pracę. Czy tam będę mogła ubiegać się o dofinansowanie z nowego działania Restrukturyzacja małych gospodarstw?

 

Odpowiedź:

Nowy PROW 2014-2020 jest na etapie projektowania i w związku z tym pewne zawarte tam zapisy, czy inne warunki mogą ulec zmianie. Na dzień dzisiejszy – odsyłam Panią do strony internetowej MRiRW, gdzie można pobrać „nowy program” i zapoznać się z tym działaniem (projekt) tj. Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

Podaję ponadto kilka informacji:

Beneficjenci:

Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Posiadający gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 15 tys. euro.

Wsparcie wynosi do 60 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu i wypłacane będzie w postaci premii w dwóch etapach.

Jeśli spełni Pani wymagania to nie ma znaczenia, w jakim województwie jest gospodarstwo.

I.    Gradka

CDR O/Radom