cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Witam, siostra otrzymała darowiznę od rodziców - gospodarstwo rolne w 2011r. aby ojciec otrzymał rentę strukturalną. Czy siostra może mi odpisać jedną z działek pod budowę, jeśli od przepisania gospodarstwa NIE minęło jeszcze 5 lat. Czy z tego tytułu mogą być jakieś konsekwencje? Jakie? Czy ojciec może z tego powodu utracić rentę strukturalną?

Bardzo proszę o odpowiedz.

Pozdrawiam ,woj.łódzkie

Odpowiedź:

Sprawę należy traktować indywidualnie i najlepiej udać się do Biura Powiatowego ARiMR celem uzyskania pełnej informacji.

Moja wiedza pozwala mi na określenie tego problemu następująco.

Siostra zobowiązała się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres  co najmniej 5 lat. (Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 czerwca 2007 r. Dz. U. Nr 109, Poz. 750).

Z informacji uzyskanej w oddziale powiatowym ARIMR - 5 lat liczone jest od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego. Więc trzeba tego warunku dopełnić. W przeciwnym razie wypłata renty strukturalnej może zostać wstrzymana a ARiMR może dochodzić praw z tytułu zobowiązań sądownie.

I.    Gradka CDR O/Radom