cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

W 2014 r. będą przyznawane następujące płatności  w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:
-jednolita płatność obszarowa (JPO)
-płatności uzupełniające (przejściowe wsparcie krajowe), w tym:
-płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją)
-płatności uzupełniające dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu)
-płatności uzupełniające w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi)
-oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)
-oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich
-płatność cukrową
-wsparcie specjalne, w tym:
-płatność do krów i owiec
-specjalną płatność obszarową do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych
- płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu)
W 2014 roku, w ramach przejściowego wsparcia krajowego nie będą udzielane:
- płatności uzupełniające do powierzchni upraw innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa)
- płatności uzupełniające do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce).

W najbliższym czasie powinno ukazać się Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Pozdrawiam serdecznie
Anna Kowalska