cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.

Jakie dokumenty powinien dzierżawca gruntów rolnych dostarczyć ARIMR w przypadku składania wniosku o dopłaty bezpośrednie i wsparcie ONW do dzierżawionych gruntów rolnych wcześniej niezgłaszanych do tych płatności. Grunty są w dobrej kulturze rolnej, nie ma ich na liście DR 10.

Dziękuję za odpowiedź.

Województwo podlaskie.

Odpowiedź

Wnioskodawca będący właścicielem lub dzierżawcą, czyli użytkownikiem gruntów rolnych o pow. co najmniej 1 ha, powinien złożyć wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego producenta (jeśli go nie posiada?) oraz wniosek o płatności obszarowe (dopłaty).

Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 17 marca do 15 maja br.

Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Do wniosku załączamy niezbędne dokumenty tam wymienione, jak np. załącznik graficzny.

Nie załączamy innych dokumentów jak np. umowy dzierżawy, gdyż nie ma takiego obowiązku.

I. Gradka

CDR O/Radom