cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry.

Jestem rolnikiem i opłacam składkę KRUS a równocześnie firma która mnie zatrudniła opłaca składki ubezpieczeniowe.

Czy mogę być ubezpieczony w krus a jeśli nie, to chce posiadać gospodarstwo rolne w Polsce, które uprawiam jako rolnik i pobieram opłaty unijne bezpośrednie do hektara.

Czy jest to zgodne z Polskim Prawem?

Jeśli nie - to jakie rozwiązanie czy wyjście z tej sytuacji?

Odpowiedź:

Ubezpieczenie społeczne w ZUS-ie jest wyżej traktowane niż w KRUS-ie. To znaczy, że jest nadrzędne!.

I dlatego pracując na umowę o pracę lub umowę zlecenie podlega Pan ZUS-owi i tylko tam powinny być odprowadzane składki. Posiadając gospodarstwo rolne podlega Pan ubezpieczeniu KRUS. Niemniej jednak jak już napisałem, ZUS jest „ważniejszy” i obowiązkiem Pana jest powiadomić KRUS o zaistniałej sytuacji i zaprzestaniu opłacania składek.

W sytuacji, gdy np. ustanie umowa o pracę i opłacanie ZUS, wtedy musi Pan ten fakt zgłosić KRU-sowi i tam odprowadzać składki.

Jedynie umowa o dzieło nie powoduje przejścia do ZUS.

Prowadząc działalność rolniczą i czerpiąc z niej korzyści nie musi być Pan ubezpieczony w KRUS – nie ma takiego obowiązku ani potrzeby i wszystko jest zgodne z obowiązującym prawem.

I. Gradka CDR O/Radom