cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam Serdecznie,

Piszę do Państwa z zapytaniem - byłbym zainteresowany programem - Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Posiadam gospodarstwo rolne 3,35 ha w woj. łódzkim i chciałbym je przekazać w ramach niniejszego programu. Komu mógłbym go przekazać i na jaką dotacje mógłbym liczyć z tego tytułu.
Za informację z góry dziękuję. W razie pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Mariusz

Odpowiedź:

Nie udzielę Panu konkretnej odpowiedzi, bo to jest na tym etapie niemożliwe.

Dokument programowy PROW 2014-2020 jako projekt, został opracowany i wysłany do Komisji Europejskiej i czeka na jej akceptację. Dlatego też wiedza na temat tego nowego działania jest ograniczona tylko do informacji zawartej w tym właśnie projekcie co przytaczam niżej.

…….”7.7.5 Poddziałanie: Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa)

Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

Rodzaj wsparcia

Płatność jednorazowa.

Beneficjenci

Rolnik będący osobą fizyczną.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą:

- średniej wielkości gospodarstwa w Polsce

lub

- średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Kryteria wyboru uwzględniać będą:

- wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych)

- wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych)

- preferencję dla przekazywania gruntów młodym rolnikom.

Kwoty i wielkość wsparcia

Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie. Pomoc wypłaca się jednorazowo………”.

I. Gradka CDR O/Radom