cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
. umowa darowizny Pani Grażyna P. nie zawierała żadnych umów majątkowych z mężem, który w 1994 r. otrzymał aktem darowizny gospodarstwo rolne z zabudowaniami. PYTANIE:Czy Ona razem z dziećmi ma udział w tym majątku? Uprzejmie odpowiadam:Skoro nie zawierała z mężem żadnych umów majątkowych, które by przewidywały, iż majątek nabyty przez każdego z małżonków stanowi majątek wspólny - to o tym, do kogo należy tytuł własności decyduje wola darczyńcy.Nie ma przeszkód, aby małżonek Pani Grażyny w każdym czasie przez oświadczenie złożone u notariusza dopuścił Ją i dzieci do współwłasności gospodarstwa, które otrzymał od rodziców (jeżeli darczyńcy przekazali gospodarstwo wyłącznie na rzecz męża Pani Grażyny). Sędzia Irena Lis