cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Kupiłem miesiąc temu 1,48 ha fizycznej ziemi bez zabudowań nazwanej w akcie notarialnym gospodarstwem rolnym.

Mam wykształcenie rolnicze i zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie na start dla młodego rolnika.

Później oczywiście uzupełnić brakujące hektary.

Moje pytanie czy produkcja trawy z rolki kwalifikuje się jako działanie rolnicze?

Jaką powierzchnię minimalnie należy uprawiać aby uzyskać minimum ESU potrzebne do tego aby wniosek został zakwalifikowany a dotacja została przyznana?

Z poważaniem,

Jakub

Odpowiedź:

Działalność, którą Pan wyżej opisał to działalność rolnicza w myśl interpretacji podatkowej przedstawionej pod adresem: http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/4-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/5-koszty-uzyskania-przychodow/137033-koszty-uzyskania-przychodow-pozarolnicza-dzialalnosc-gospodarcza.html

Powierzchnia tworzonego gospodarstwa to średnia krajowa - 10,42 ha użytków rolnych.

Wyliczenie ESU – w Planie Rozwoju Gospodarstwa musi się opierać na powierzchniach planowanych do uprawy działalności rolniczych tam wymienionych i przemnożonych przez stosowna wartość w zł. W przypadku braku takiej działalności (trawa w rolkach) należy samodzielnie wyliczyć nadwyżkę bezpośrednią dla tej działalności.

I.Gradka CDR O/Radom