cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Uprzejmie proszę o odpowiedź na kilka zadanych poniżej pytań.

Beneficjent pomocy Modernizacja gospodarstw rolnych zakupił maszynę, która uległa zniszczeniu (podpalona). Czy beneficjent ma obowiązek zgłosić powyższe zdarzenie do ARIMR? Co w sytuacji jeżeli nie dokonał zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zrobić to (zgłosić) jak najszybciej).

Czy beneficjent działania MGR może wydzierżawić z posiadanych 200 ha ziemi, 10 ha innemu rolnikowi w okresie 5 lat ?

Odpowiedź:

NIE. Chyba, że w zamian za to, sam wydzierżawi podobne grunty, oczywiście po uzyskaniu zgody ARiMR.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent pomocy TiRP uzyskał pomoc jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie osoba ta chciałaby założyć Sp. z o o i aportem przenieść majątek do nowej spółki. Jak przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o. wpłynie na obowiązki wynikające z pomocy TiRP?

Odpowiedź:

Właśnie, jak wpłynie?! Można założyć inną firmę, ale wtedy, gdy nie będzie ona powiązana (a w tym wypadku będzie) osobowo i kapitałowo. Mamy zobowiązania na konkretną firmę i konkretną działalność!

Z góry dziękuje za odpowiedź.

--

Pozdrawiam

Ewelina Sanakiewicz

Odpowiedzi udzielił: I. Gradka, CDR O/Radom

Każde z pytań wyżej wymienionych – to przypadek indywidualny i dlatego najlepiej bezpośrednio rozmawiać z pracownikiem ARiMR by uzyskać wiążącą odpowiedź w konkretnej sprawie.