cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Jestem z Wielkopolski. Powierzchnia gospodarstwa 24,85 ha (w tym 6,54 ha -las PROW 2007-2013, 1,81 ha nieużytki, 0,6 ha -grunty pod wodami stojącymi).

Powierzchnia gruntów przeliczeniowych 2,93ha.

Korzystałam z PROW 2007-2013 i dostałam dofinansowanie na Prowadzenie działalności pozarolniczej, Mąż również korzystał z PROW 2007 -2013 i dostał dofinansowanie na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Pytanie: Czy będziemy mogli jeszcze skorzystać z jakiś działań lub poddziałań z nowego PROWu 2014-2020? lub z jakich działań nie będziemy mogli już skorzystać?.

Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedź:

Proszę poczekać do uruchomienia nowego „programu” PROW 2014-2020. Na tą chwilę jest on w fazie opiniowania przez KE i nie ma za wiele szczegółów by się nimi posługiwać na tym forum. Jest za wiele niewiadomych, a najważniejsze rozporządzenia czyli legislacja krajowa także nie jest opracowana.

Projekt nowego „programu” znajduje się na stronie internetowej MRiRW pod nazwą:

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).

I. Gradka CDR O/Radom