cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, mam pytanie w związku z nowym PROW. Otóż wyczytałem w Internecie że dopłaty za zazielenianie 30% dopłat nie będą dotyczyły gospodarstw poniżej 10 ha.

Ja mam 8 ha, dwie krowy i z tego 1,80 to łąki, jeżeli nie będę otrzymywał dopłat za zazielenianie to nie opłaci mi się trzymanie łąk, lepiej przerobić na pole, tylko moje pytanie brzmi. Czy mogę to zrobić tak po prostu i czy na pewno już się nic w tym PROW nie zmieni na moją korzyść?

Odpowiedź:

Obowiązek zazielenienia dotyczy gospodarstw posiadających pow. 10 ha gruntów ornych.

Co do pozostałych kwestii przez Pana poruszanych nie odpowiem dokładnie, gdyż mam za mało informacji: np. czy realizuje Pan program rolnośrodowiskowy?, czy TUZ położony jest na NATURA 2000? Są to istotne sprawy, decydujące o tym czy może Pan zmienić sposób użytkowania gruntów rolnych (łąk)? Najlepiej, proszę o kontakt z doradcą z ODR- u, który Panu udzieli odpowiedzi. Co do ostatniej sprawy – czy mogą być jeszcze jakieś zmiany w nowym PROW-ie? – dopóki nie jest to dokument zaakceptowany przez KE i nie jest poparty legislacją krajową - TAK.

I. Gradka CDR O/Radom