cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
dot. prawa do emerytury 55-cio letniej rolniczki Pani Danuta lat 55, pracowała w różnych okresach, począwszy od 1970 r. w gospodarstwie rodziców, w następnych latach na podstawie umowy o pracę, lub umowy zlecenia - składki opłacała w ZUS lub w KRUS. Od kwietnia 2005 r. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolnikówPYTANIE:Czy przysługuje Jej emerytura.?Uprzejmie odpowiadam:Zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1997 r. nr.7, poz.25 ze zm.) emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia następujące warunki:
  1. osiągnął wiek 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
  3. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
 Sędzia Irena Lis