cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
dot. dziedziczenia gospodarstwa rolnego Pani Janina ma czworo dzieci, jest wdową. W spadku pozostało gospodarstwo rolne. PYTANIE:Czy istnieje możliwość, aby w drodze dziedziczenia gospodarstwo zostało przyznane tylko Jej? Uprzejmie odpowiadam:W pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.Kto zachował prawo co dziedziczenia gospodarstwo rolnego - decydujące znaczenie ma data otwarcia spadku.Do dnia ogłoszenia wyroku trybunału Konstytucyjnego t j. 14 lutego 2001 r. zgodnie z art. 1059 kc spadkobiercy dziedziczyli gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:
  1. stale pracowali bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
  2. mieli przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo
  3. byli małoletni bądź też pobierali naukę zawodu, lub uczęszczali do szkół,
  4. albo byli trwale niezdolni do pracy.
Cytowanym wyżej wyrokiem - przepis ten. został uznany za sprzeczny z Konstytucją i od 14 lutego 2001 r. wszyscy spadkobiercy dziedziczą gospodarstwo rolne na zasadach ogólnych. Sędzia Irena Lis