cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie  zasad postępowania z pomiotem indyczym. Czy nawóz ten można stosować w okresie od 1 marca do 30 listopada zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia....  (Dz. U. z 2014r. poz. 393). Czy nawozy naturalne i organiczne w tym okresie mogą być stosowane nawet jeżeli gleby są przykryte śniegiem, zalane wodą bądź występuje zmarzlina?

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Nawozy naturalne mogą być stosowane w okresie od 1 marca do 30 listopada

W odniesieniu do drugiej część pytania informujemy że zgodnie z art 20 ustawy o nawozach
i nawożeniu Dz.U. 2017 poz. 668 zabrania się stosowania nawozów w określanych okolicznościach.

Art. 20. 1. Zabrania się stosowania nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;

2) naturalnych:

  1. a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,
  2. b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów sprawuje Inspekcji Ochrony Środowiska.

Natomiast w zakresie Minimalnych Wymogów Wzajemnej Zgodności ARiMR

 

Łukasz Laskowski

CDR Brwinów