cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.

Czy rolnik aby otrzymać płatność za zazielenienie musi obowiązkowo posiadać trwałe użytki zielone, np. posiada 16 ha gruntów ornych i nie posiada Tuz, więc obowiązuje go dywesyfikacja upraw i przeznaczenie 5% na obszary proekologiczne, albo ma np. 12 ha gruntów ornych i nie posiada TUZ, to otrzyma płatność za zazielenienie?

Pozdrawiam

Anna

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 16 marca br., Departament Płatności Bezpośrednich, uprzejmie informuje, co następuje.        

Pytanie 1.
Czy rolnik aby otrzymać płatność za zazielenienie musi obowiązkowo posiadać trwałe użytki zielone, np. posiada 16 ha gruntów ornych i nie posiada Tuz, więc obowiązuje go dywesyfikacja upraw i przeznaczenie 5% na obszary proekologiczne, albo ma np. 12 ha gruntów ornych i nie posiada TUZ, to otrzyma płatność za zazielenienie?
Odpowiedź:
Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie.
Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk zazielenienia w zakresie:
    dywersyfikacji upraw,
    utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C),
    utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

Odnosząc się do Pani zapytania, uprzejmie informuję, że rolnik nie posiadający trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C) a posiadający 12 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej - zobowiązany jest do przestrzegania praktyki dywersyfikacji upraw. Natomiast rolnik posiadający 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej - zobowiązany jest do przestrzegania praktyki dywersyfikacji upraw oraz podlega obowiązkowi utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA).

Szczegółowe informacje dotyczące płatności za zazielenienie znajdują się na stronie internetowej ARiMR w zakładce Płatności bezpośrednie.

Z poważaniem,
Departament Płatności Bezpośrednich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa